Адвокат след ПТП или злополука

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  0884 022 564

Полезна информация

Обезщетение при ПТП с чуждестранно МПС в чужбина

В случай, че претърпите ПТП в чужбина по вина на автомобил с чужд регистрационен номер, който е регистриран в държава членка на системата “Зелена карта” и сте получили телесни увреждания и/или щети по автомобила, Вие имате право да претендирате обезщетение от неговия застраховател по “Гражданска отговорност на автомобилисти”.

 

Системата “Зелена карта” е създадена с цел да се избене необходимостта автомобилистите да доказват, че имат валидна застраховка “Гражданска отговорност” за всяка една държава, която посещават. В тази система членуват следните държави:

  • Държави членки на Европейското икономическо пространство, Швейцария, Андора и Сърбия – за тях не се изисква сертификат “Зелена карта”;
  • трети страни членки - Азърбайджан, Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Израел, Иран, Мароко, Молдова, Русия, Северна Македония, Тунис, Турция, Украйна, Черна Гора - за тях се изисква сертификат “Зелена карта”;

За да получите обезщетение за претърпените от вас вреди, можете да предявите претенция си пред:

  1. Чуждестранния застраховател на виновния водач;
  2. Представителя за територията на Република България на застрахователя на виновния водач;
  3. Компенсационния орган в Република България - Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи (НББАЗ) - в случаите, когато:
  • застрахователят на виновния водач или неговият представител за уреждане на претенции в Република България в три месечен срок не са дали мотивиран отговор по исканията на увреденото лице;
  • застрахователят на виновния водач не е назначил представител за уреждане на претенции в Република България;
  • моторното превозно средство на виновния водач е незастраховано и обичайно се намира в държава-членка на системата “Зелена карта”;
  • в двумесечен срок от настъпването на застрахователното събитие в държава членка, различна от Република България, не може да бъде установен застрахователят на виновния водач;

Следва да имате предвид, че при предявяване на претенцията в съответната държава, сроковете за произнасяне на застрахователя ще бъде съобразен с месното законодателство, а той е различен в отделните държавите-членки на системата “Зелена карта”.

 

 Също така е важно да знаете, че пред НББАЗ не могат да се предявяват претенции, ако такива са предявени пред чуждестранните застрахователи и/или техните представители и ако са заведени съдебни дела.


Срокът, в който следва да получите обезщетение или мотивиран отказ е до 3 месеца от дата на подаването претенцията пред съответния представител за уреждане на претенции или НББАЗ.

Ако след изтичане на три месечния срок Вие не сте получили мотивиран отказ или считате предложеното обезщетение за недостатъчно, Вие можете да потърсите правата си по съдебен ред пред съответния български или чуждестранен съд – седалището на чуждестранния  застрахователя издател на полицата по застраховка “Гражданска отговорност”.

Свързани статии

Ако сте пострадали след ПТП или злополука, свържете се с наш адвокат за консултация относно полагащото ви се обезщетение.