Адвокат след ПТП или злополука

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  0884 022 564

Полезна информация

Деклариране на трудовата злополука

Задължението за деклариране на трудовата злополука е на работодателя / осигурителя / ръководителя на осигурителя или упълномощено от него длъжностно лице. Декларациата е по образец и се подава в ТП на НОИ по регистрация на работодателя / осигурителя.

Осигурителят е длъжен да декларира всяка трудова злополука. Скокът, в който следва това да бъде направено е 5 (пет) работни дни от настъпването на трудовата злополука или от узнаването за настъпването ѝ.

Ако осигурителят не декларира злополуката, пострадалият или неговите наследници също имат право да я декларират. Срокът за тях е доста по-дълъг – 1 (една) година от злополуката.

Декларацията може да бъде подадена по един от следните начини:

  • На място в ТП на НОИ по седалище и адрес на управление на осигурителя – на хартиен носител;
  • По електронен път чрез електронна административна услуга „Подаване на декларация за трудова злополука“ - с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ;
  • Чрез лицензиран пощенски оператор – декларацията се адресира до ТП на НОИ по седалище и адрес на управление на осигурителя.

ТП на НОИ в България са в следните градове: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София – град, София – област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Декларацията за трудова злополука трябва да бъде попълнена в четири екземпляра (два остават в ТП на НОИ, един се предоставя на осигурителя и един – на пострадалия или наследниците му, в случай на настъпила смърт вследствие на трудовата злополука. Отделно е необходимо да се приложат и писмените обяснения на пострадалия (в свободен текст).

Когато има повече от едно пострадало при злополуката лице, декларация се подава за всяко пострадало лице отделно.

При възможност и ако са налични, се прилагат и следните документи:

  • писмени сведения от свидетелите на злополуката и лицата оказали първа помощ – обикновено това са колеги на пострадалия и/или хора, намиращи се случайно на мястото на инцидента. Когато липсват преки свидетели на злополуката могат да се приложат писмени сведения от лицата, които са видели и/или разговаряли с пострадалия непосредствено преди/след злополуката;
  • копие на медицинските документи, свързани с вида и степента на увреждането – фиш за спешна медицинска помощ (в случай, че мястото на инцидента е посетено от линейка), амбулаторни листове от извършени медицински прегледи и листове за преглед на пациента, епикризи (включително етапни епикризи), аутопсионен протокол, съобщение за смърт, препис-извлечение от акт за смърт и други съпътстващи злополуката медицински документи, касаещи здравословното състояние на пациента;
  • копие на документи, свързани с трудовата дейност на пострадалото лице – трудов договор, длъжностна характеристика, заповед за назначаване, допълнителни споразумения и анекси към трудовия договор, работно време и график, присъствена книга и др.;
  • други документи в зависимост от случая – заповед за командироване, констативен протокол за пътнотранспортно произшествие с пострадали лица, удостоверение за наследници и др.

В случай, че сте претърпяли трудова злополука е препоръчително да се обърнете към доказан в сферата си на дейност и опитен адвокат, който ще Ви помогне не само за декларирането на трудовата злополука пред ТП на НОИ, но и ще Ви съдейства за получаването на справедливо обезщетение, отговарящо изцяло на вида и размера на уврежданията, които сте получили вследствие на инцидента.

Свързани статии

Ако сте пострадали след ПТП или злополука, свържете се с наш адвокат за консултация относно полагащото ви се обезщетение.