Адвокат след ПТП или злополука

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  0884 022 564

Полезна информация

Обезщетение при трудова злополука

Право на обезщетение при трудова злополука имат лицата със сключен трудов договор, които са претърпяли инцидент довел до:

 • Временна неработоспособност (доказана с болничен лист)
 • Трайно намалена работоспособност установена с решение на ТЕЛК
 • При смъртен случай право на обезщетение имат наследниците на починалия

Отговорността на работодателя може да бъде ангажирана едва след като трудовата злополука бъде призната за такава по законоустановения ред – с разпореждане от НОИ. Едва тогава работодателят ще отговаря за всички имуществени и неимуществени вреди (претърпяни болки и страдания) вследствие на инцидента.
 

Кои са факторите влияещи върху размера на обезщетението след трудова злополука:

 • степен на увреждането (лека, средна, тежка телесна повреда или смърт)
 • продължителност на претърпените физически и психически болки и страдания
 • остатъчни негативни последици от уврежданията – белези, загрозявания, осакатявания,наличие и процент на временна или трайна загуба на работоспособност и/или инвалидност
 • разходите за лечение

Необходими документи за предявяване на претенция след трудова злополука:

 • Протокол за разследване на трудова злополука от полицията
 • Трудов договор
 • Длъжностна характеристика
 • Допълнителни споразумения към трудовия договор
 • Фиш за спешна медицинска помощ
 • Епикриза от лечебно заведение
 • Болничен лист
 • Фактури за извършени плащания
 • Акт за смърт (при смъртен случай)
 • Удостоверение за наследници (при смъртен случай)
 • Удостоверение за родствени връзки (при смъртен случай)
 • Разпореждане от НОИ за приемане на трудова злополука

При трудова злополука, пострадалите лица или техните наследници имат право на:

 • парични обезщетения за временна неработоспособност
 • парично обезщетение при трудоустрояване
 • лична или наследствена пенсия за инвалидност
 • парични помощи за профилактика и рехабилитация
 • еднократна помощ при смърт

В случаите, в които пострадалият работник или служител е получил обезщетения, пенсии по обществено осигуряване или суми по застраховка “Трудова злополука”, те се приспадат от размера на дължимото от работодателя обезщетение.

Обезщетението се намалява и в случаите, в които пострадалото лице е допринесло за злополуката, проявявайки груба небрежност.

 

Обезщетението за неимуществени вреди се определя чрез преговори между пострадалия или неговите наследници и работодателя, а при възникване на спор от съда, по справедливост съгласно съдебната практика.


Давностния срок за предявявана иск в съда е 3 г., считано от дата на настъпване на злополуката.

Свързани статии

Ако сте пострадали след ПТП или злополука, свържете се с наш адвокат за консултация относно полагащото ви се обезщетение.