Адвокат след ПТП или злополука

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  0884 022 564

Полезна информация

Съдебната практика при лекарски грешки

Съдебната практика при лекарската грешка в България
 

Лекарската грешка е всяко действие или бездействие на медицински специалист, което води до неблагоприятни последици за здравето или живота на пациента. Тя може да бъде предмет на гражданско или наказателно производство.
 

Гражданско производство
 

В гражданското производство пациентът, който е пострадал от лекарска грешка, може да заведе иск срещу медицинския специалист или срещу лечебното заведение, в което е получил лечение. В иска се претендира обезщетение за вреди, които са настъпили в резултат на грешката.
 

За да спечели делото, пациентът трябва да докаже, че е настъпила лекарска грешка, че тази грешка е причинила вреди и че вредите са пряка и непосредствена последица от грешката.
 

В съдебната практика се приема, че лекарската грешка е всяко действие или бездействие на медицинския специалист, което не отговаря на изискванията на добрата медицинска практика. Доброто медицинско обслужване е това, което може да се очаква от един лекар с обичайната квалификация в съответната област на медицината.
 

За да се установи дали е настъпила лекарска грешка, съдът обикновено назначава съдебно-медицинска експертиза. Експертизата трябва да установи дали действията или бездействията на медицинския специалист са били в съответствие с добрата медицинска практика и дали са причинили вреди на пациента.

 

Наказателно производство
 

В наказателното производство лекарската грешка може да бъде основание за наказателна отговорност на медицинския специалист. Наказателната отговорност на медицинския специалист е възможна, ако грешката е причинена от небрежност, умисъл или груба небрежност.
 

Небрежността е форма на неволно престъпление. Тя се изразява в неспазване на изискванията на закона или на професионалните стандарти. Умисълът е форма на умишлено престъпление. Той се изразява в съзнателното желание да се причини вреда на пациента. Грубата небрежност е форма на неволно престъпление, която се изразява в особено грубо нарушение на изискванията на закона или на професионалните стандарти.
 

За да бъде осъден за лекарска грешка, медицинският специалист трябва да бъде доказана вината. Това се установява чрез събиране на доказателства, включително свидетелски показания, медицински документи и съдебно-медицинска експертиза.


Заключение
 

Съдебната практика в България показва, че е сравнително трудно да се докаже лекарска грешка в гражданското производство, без участието на опитен адвокат. Това се дължи на факта, че доказателствената тежест е върху пациента. Пациентът трябва да докаже, че грешката е причинена от лекаря, че е причинила вреда и че вредата е пряка и непосредствена последица от грешката.
 

В наказателното производство доказателствената тежест е върху прокуратурата. Прокуратурата трябва да докаже вината на медицинския специалист. Това е по-лесно, отколкото да се докаже лекарска грешка в гражданското производство, но все пак е предизвикателство, тъй като трябва да се докаже, че грешката е причинена от умисъл или груба небрежност.

Във всички случаи, пациентът, който е пострадал от лекарска грешка, е добре да се консултира с адвокат, който да го представлява в съдебния процес.

Адвокатът може да помогне на пациента да защити правата си и да получи справедливо обезщетение за вредите, които е претърпял.

Свързани статии

Ако сте пострадали след ПТП или злополука, свържете се с наш адвокат за консултация относно полагащото ви се обезщетение.