Адвокат след ПТП или злополука

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  0884 022 564

Полезна информация

Обезщетение от застраховател при смърт от ПТП

При смърт вследствие на ПТП, право на обезщетение възниква за пострадалото лице, което не е отговорно за причиняването на произшествието, като в случаите, в които пострадалият е починал, обезщетение имат право да получат неговите близки.

 

Кръгът от лицата, имащи право на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък, включва децата, съпругът и родителите на починалия. С Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 21.06.2018 г. по тълк. д. № 1/2016 г. на ОСНГТК на ВКС този кръг беше разширен и към него се добави и “всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания”. Следователно в определени случаи право на обезщетение възниква за братята, сестрите, бабата и дядото на починалото лице, неговите внуци или лицето, с което е живеел на съпружески начала.

 

Редът за получаване на обезщетение е чрез предявяване на претенция пред застрахователя по застраховка “Гражданска отговорност” на МПС на виновния водач. Ако такава застраховка не е сключена, то обезщетението следва да бъде изплатено от Гаранционен фонд.

 

Застрахователят трябва да се произнесе по претенцията в срок от 3 месеца съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането. Ако той откаже изплащането на обезщетение или предложи прекалено ниска сума, то близките на починалия имат право да заведат съдебно дело.

 

В тези случаи болките и страданията на близките на починалия се определят от съда, като размерът на застрахователното обезщетение се определя “по справедливост” съгласно чл. 52 ЗЗД. При определяне на обезщетението съдът взема предвид различни фактори, като възраст на загиналия и правоимащия, взаимоотношенията между тях и дали са живели в едно домакинство, полаганата грижа от починалия към неговия близък и обратното.
 

Важно обстоятелство, което съдът взима предвид при присъждане на обезщетението е дали е налице съпричиняване от страна на пострадалия. Ако има такова, то бива определян процент, с които обезщетението се намалява. Следва да бъде подчертано, че няма точен критерий, по който се определя процента на съпричиняване, като това зависи от индивидуалната преценка на съдията.
 

Съдебната практика в България е разнопосочна относно това какви следва да бъдат обезщетенията при смъртни случаи вследствие на ПТП, което налага извода, че за да бъдат компенсирани в максимална степен, правоимащите лица следва да потърсят квалифицирана адвокатска помощ.

Свързани статии

Ако сте пострадали след ПТП или злополука, свържете се с наш адвокат за консултация относно полагащото ви се обезщетение.